Uzņēmuma vadītājs, Sertificēts būvinženieris Jānis Mētra
Telefons +371 29590532
E-pasts: janis@structuralsolutions.lv

 

Projektu vadītājs Arnis Mētra
Telefons +371 29454582
E-pasts: arnis@structuralsolutions.lv

 

Rekvizīti:

SIA “Structural Solutions”
Reģ. Nr. 40103824061
Adrese: Tērbatas iela 6/8 – 44, Rīga, LV-1050
Banka: “Swedbank” AS
Kods: HABALV22
Konts: LV90HABA0551038982115

Būvkomersanta Reģ. Nr. 13499

Sazinieties ar mums