Uzņēmuma vadītājs, Sertificēts būvinženieris Jānis Mētra
Telefons +371 29590532
E-pasts: janis@structuralsolutions.lv

 

Projektu vadītājs Arnis Mētra
Telefons +371 29454582
E-pasts: arnis@structuralsolutions.lv

 

Rekvizīti:

SIA „Structural Solutions Contractor”
Reģ. Nr. 50203132291
Adrese: Tērbatas iela 6/8 – 44, Rīga, LV-1050
Banka: „Swedbank” AS
Kods: HABALV22
Konts: LV32HABA0551044860292

Būvkomersanta Reģ. Nr. 14251

Sazinieties ar mums