Būvniecība

Būvniecība

Publisko ēku būvniecība – pilna cikla būvdarbi.

Komercēku būvniecība – pilna cikla būvdarbi.

Privātmāju būvniecība – pilna cikla būvdarbi.

Ārējo inženierkomunikāciju būvniecība.

Kanālu tīrīšana un piestātņu izbūve, Ēku pārbūve.

Ēku nesošo konstrukciju pastiprināšana un nomaiņa.

Būvnkonsultācijas un būvuzraudzība

Būvnkonsultācijas un būvuzraudzība

Uzņēmums Structural solutions sniedz būvkonsultāciju pakalpojumus un būvuzraudzības pakalpojumus.

Būvniecības dokumentācijasizstrāde

Būvniecības dokumentācijas izstrāde

Būvdarbu veikšanas projektu izstrāde.

Būvdarbu organizācijas projektu izstrāde.

Būvobjektu izpilddokumentācijas

izstrāde.

Uzmērijumi.

Tāmēšana.

Būvprojektu vadība

Būvprojektu vadības pakalpojumi

Būvjuprojektu vadība no idejas un biznesa plāna izstrādes līdz ēkas būvniecībai un telpu iznomāšanai.