Izstrādāti vairāk, kā 88 darbu veikšanas projekti Izstrādāti un saskaņoti vairāk, kā 50 darbu organizācijas projekti.

Date: